AFI8532ZT

AFI8532ZT

Reset vaatwasser AFI8532ZT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser AFI8532ZT (551382) te resetten.


Resetten AFI8

Stopzetten of aanpassen van een wasprogramma

 • Houdt de programmatoets langer dan drie seconden ingedrukt. De 'einde programma' indicator knippert. In de display verschijnt '1'.
 • Sluit de deur van de afwasmachine. De machine pompt gedurende ongeveer 30 seconden af. Na afloop klinkt 5 keer een geluidssignaal en de indicator geeft aan dat het programma is beëindigd.


Open artikel

Documentatie vaatwasser AFI8532ZT/E01
Foutcode vaatwasser AFI8532ZT/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser AFI8532ZT/E01 (551382-01).


Controlelampjes "intensief", "normaal" en "voorspoelen" branden

Watertoevoer onderbroken

 • Zorg ervoor dat de waterkraan geheel geopend is en dat er geen knik in de toevoerslang zit
 • Controleer of de toevoerslang niet verstopt is
 • Herstart de vaatwasmachine
 • Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
Controlelampjes "intensief", "normaal", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Storing in de elektronica

 • Neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "intensief", "snel" en "voorspoelen" branden

Storing verwarmingssensor

Neem contact op met een service organisatie.

Controlelampjes "intensief", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Toestel verwarmt niet

Neem contact op met een service organisatie.

Controlelampjes "intensief", "spaarprogramma", en "voorspoelen" branden

Te hoge temperatuur in de machine

 • Neem contact op met een service organisatie.
Controlelampjes "normaal", "snel" en "voorspoelen" branden

Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

 • Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "normaal", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Geluidssignaal wateroverlast geactiveerd

 • Schakel de vaatwasmachine uit en sluit de waterkraan
 • Neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Toestel pompt het water niet weg

 • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is
 • Controleer of de zeven/filters niet verstopt zijn
 • Reset de afwasmachine

Als het probleem niet verholpen is neem dan contact op met een service organisatie.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser AFI8532ZT/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA technieker.


Open artikel

Documentatie vaatwasser AFI8532ZT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel