EVW7946WIT

EVW7946WIT

Reset vaatwasser EVW7946WIT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser EVW7946WIT (724271) te resetten.


Resetten EVW7946

  Toestel resetten 
 
  • Druk min. 3 seconden op de start/resettoets.
  • Het programma stopt.
  • Het controlelampje dooft.
  • Selecteer nu opnieuw het gewenste wasprogramma met de draaiknop.
  • Druk opnieuw op de start/resettoets om het wasprogramma weer te starten.

 Open artikel

Documentatie vaatwasser EVW7946WIT/E01

Open hier de documenten van je vaatwasser EVW7946WIT/E01 (724271/01).


Afbeelding
Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode vaatwasser EVW7946WIT/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser EVW7946WIT/E01 (724271-01).


Het indicatielampje 'Normaal programma' knippert
Toestel is overvuld met water

Sluit de water toevoerkraan. Raadpleeg een servicetechnieker

Het indicatielampje 'Snel Programma' knippert
Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Wellicht is de slang geknikt. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur

Het indicatielampje 'Spoelen' knippert
Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser EVW7946WIT/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA technieker.


Open artikel

Documentatie vaatwasser EVW7946WIT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel